Struktura i kompetencje - Struktura organizacyjna - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VII

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura i kompetencje

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII

1) Kierownictwo:


- Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII
- I Zastępca  Komendanta Rejonowego  Policji Warszawa VII
- Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII


2) Jednostki Organizacyjne  Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII:

Na obszarze działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII  funkcjonują jednostki Policji, których Komendanci (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa VII:


- Komisariat Policji Warszawa Wawer
- Komisariat  Policji Warszawa Rembertów
- Komisariat Policji  Warszawa Wesoła

Metryczka

Data publikacji 14.05.2009
Data modyfikacji 10.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VII
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Węgrzyniak
do góry