Status prawny Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII - Status prawny - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VII

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status prawny Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII

Zgodnie z § 1 ust. 3 Regulaminu Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII z dnia 21 lutego 2011 roku (z późn. zm.) Komenda Rejonowa  Policji Warszawa VII jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Rejonowego  Policji Warszawa VII, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.


 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 14.05.2009
Data modyfikacji 01.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VII
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Węgrzyniak
do góry