Oświadczenia majątkowe - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VII

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenia majątkowe

 

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Rembertów

Komendant Komisariatu Warszawa Wesoła

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Wawer

 

Metryczka

Data publikacji 14.05.2009
Data modyfikacji 17.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VII
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Węgrzyniak
do góry