Kierownictwo - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VII

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Kierownictwo

 

p.o. Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII

podinsp. MICHAŁ WÓJCICKI

sekretariat tel.: 47 723-76-10

 

p.o. I Zastępca Komendanta

Rejonowego Policji Warszawa VII

nadkom. WOJCIECH ZOZULA

 

sekretariat tel.: 47 723-76-10

  

p.o. Zastępca Komendanta

Rejonowego Policji Warszawa VII

kom. Robert Matusik

sekretariat tel.: 47 723-76-10

 

Metryczka

Data publikacji 01.03.2016
Data modyfikacji 07.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VII
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Osoba udostępniająca informację:
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Węgrzyniak
do góry